ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CỦA Anime.ZingFansub.ws

Anime.ZingFansub.ws là dịch vụ xem video theo yêu cầu và dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet. Quý khách có thể xem các nội dung video như phim điện ảnh, phim truyền hình, các chương trình truyền hình… trên các thiết bị khác nhau có kết nối Internet, như máy vi tính, điện thoại IOS và Android. Anime.ZingFansub.ws có các nội dung miễn phí, nội dung xem trả tiền theo tháng và nội dung trả tiền theo từng bộ phim/chương trình. Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, cùng với Chính sách Quyền riêng tư, tạo nên một bản tổng thể quy định những quy tắc về việc sử dụng dịch vụ trên trang web này (“Quy chế Sử dụng Dịch vụ”)